Георги Стойчев

email: artist@stoychevart.com
phone(s): 00359899735046


Роден на 22.04.1956 г.
в гр. Петрич. Завършил Художествената гимназия 1975 г. – София, Художествена академия 1982 г. – София, специалност Дизайн.Член на СБХ от 1984 г.