Николай Тихолов

email: nnt1@ab.bg
phone(s): 0888517995роден съм в град Стражица 1953 г. завърших изяшни изкуства във Великотърновския университет

Св.Св."Кирил и Методи".Членсъм на СБХ. Участвал съм в много национални групови и самостоятелни изложби. Мои творби се намират в
галерии и часни

колекций в страната и чужбина.