Петър Крусев

email: pkrusev@yahoo.com
phone(s): 888649930
www.krusev.com

Роден съм на 04.08.1974
година. Завършил съм живопис при професор Александър Терзиев във Великотърновския университет "Св. Св. Кирил и Методий" от 1999 г. съм
Магистър по живопис. Живея в гр. Горна Оряховица. Художествен редактор на изд. "Слово" С над 200 корици за книги на български и
чуждестранни автори. Работи в областа на живописта и графичния дизайн. Дизайнер във студио "Севън". Член на сдружение "Гоарт".
Творбите на автора са притежание на частни колекции в България, Германия, Швейцария, Италия, САЩ.