Александрия Петкова

email: alexandriam@abv.bg
phone(s): 899917400
address: Sofia
Александрия Макова Петкова е родена на 12.10.1958 г.в гр.София.
1977 г. завършва Художествена гимназия – гр.София.
1983 г.завършва специалност “живопис”в Художествената академия – гр.София при
професор Петър Михайлов.
Твори живопис в духа на фовизма и кубизма – от реалистични творби до абстракция.
1987 г. – самостоятелна изложба –гр.Бургас.
1999 г. –самостоятелна изложба –гр.София.
Участва в общи изложби.Работи с галерии в страната и чужбина.
Нейни картини са притежание на галерии и частни колекции в България и чужбина.