Вълко Бекирски

email: vulko@vulkobekirski.com
address: www.vulkobekirski.com
Име: Вълко Бекирски
Дата на раждане: 12.07.1982 София
Телефон: 0887 619968

Образование

2005-2008 Национална Художествена Академия; специалност скулптура, степен
магистър
2001-2005 Национална Художествена Академия; специалност дърворезба,
степен бакалавър
1996- 2001 СХУПИ София; специалност дърворезба