Любомира Попова

email: lu_popova@abv.bg
address: www.fineluart.com
Родена съм на 21 октомври 1983 г. в град София.
Дипломирах се като бакалавър "Педагогика на изобразителното изкуство" в СУ "Свети Кл. Охридски", където специализирах живопис при д-р Бисера Вълева. Завърших "Виртуална култура" във Философски факултет на СУ "Св. Кл. Охридски" - магистърска степен.
Съорганизатор съм на творчески клуб "Артлаборатория - Николай Райнов", към Фондация "Проф. Николай Райнов", в който млади български автори съчетават изразните средства на визуалните изкуства,поезията и музиката.

Изложби
2008 - Изложба на "Артлаборатория - Николай Райнов" в галерия "Проф. Николай
Райнов" - София
2007 - Самостоятелна изложба - живопис в галерия "Дюк" - София
2005 - Участие в ІV Международен младежки фестивал на изкуствата "Евроарт" -
Благоевград
2005 - Участие в юбилейна изложба на специалност "Педагогика на
изобразителното изкуство" в галерията на СБХ - София
1997 - Представяне в галерия "Артос" - София