Валентин Бандров

email: val_val_val@abv.bg
phone(s): 0884739294
address: Sofiq "Goce Delchev" 233
Роден съм в Ямбол и работя там.Завършил съм в гр. Ст. Димитров.