Даниел Кънчев

email: didaktis@abv.bg
phone(s): 899631862
address: ?????
Роден съм в град Карнобат.Завършил съм ,,Факолтет изобразително изкуство,,
към Велико Търновският унирвиситет...
skype didaktis11