Иво Ченешев

email: sonores@abv.bg
phone(s): 0895620835
address: ?. ???????, ??.????????????52
Завършил съм СХУПИ гр.Троян- арт керамика, бакалавър и магистър -Стенопис-изящни изкуства- Велико Търновски Университет