Марчела Георгиева

email: marchela_georgieva@yahoo.com
АВТОБИОГРАФИЯ
Лични данни:
Име: Марчела Севастиян Георгиева
Адрес: ж.к. Х. Димитър
Тел: GSM: 0887076684
Скайп: marchela_1981
Дата на раждане: 5 Юли 1981 година; гр. София
Гражданство: българско
Семейно положение: неомъжена
Електронна поща: мarchela1981@gmail.com; marchela_georgieva@yahoo.comОбразование и квалификация:
2005- НАТФИЗ „ Кр. Сарафов „(специалност Анимация ), гр. София; основни предмети: Анимационен сториборд и компановка, Анимационен типаж, Анимационен декор, Класическа анимация, Специализиран софтуер
2002– 2005 Варненски свободен университет „Черноризец Храбър „ гр. Варна – клон гр. София;
основни предмети: Анимационен сториборд и компановка, Анимационен типаж, Анимационен декор, Класическа анимация
1995-2000 ССХУ за ИИ „ Акад. Ил. Петров”, гр. София;
основни предмети: Графика, Живопис, Скултура, История на изкуството и т.н.
2000- 2001 Квалификационен курс по теория и практика на технологическия процес в класическата анимация - „Бояна филм „ ЕАД


Допълнителни умения и знания:
Български език
Английски език
Немски език
Шофьорска книжка – категория „В+Е”


Технически умения:
работа с компютър: Microsoft Word, Adobe Photoshop CS, Adobe Ilustrator, Adobe InDesign, Adobe After Effects, FlipBook

Артистични умения:
графика, живопис
създаване на анимационни типажи, сториборд, декор, разкадровка, анимафик, лейаут
създаване на илюстрации, картички
рисуване на керамика
изработка на приложни изделия
фотография