ЕВГЕНИ ЧАЛЬКОВ

email: echalakov@gmail.com
phone(s): +359(0)896266038
address: k???????
Роден сьм в Стара Загора на06л12л1974 Завьршил сьм ССХУ"ДVЗУНОВ" Казанлък-1993г след това ВТУ"СВ св. Кирил и Методий .-Велико Тьрново-факултет по изобразително изкуство-2000г имам редица изложби индивидулни и общи в страната в чужбина