Розалия Лефеджийска-Дончева

email: rozalial@abv.bg
phone(s): 887317718
address: ?????,??.
Художникът не е публикувал биография