Василий Похомов

email: vasafy@mail.bg
phone(s): 0359 889066838
address: ?????
Роден в гр. Варна.Завършва Факултета по изобразително изкуство във ВТУ"Св. Св. Кирил и Методий"Работи живопис и иконопис.Член на СХ-Варна и на Творческият Съюз на Професионалните Художници -Русия