Николай Радев

email: nikolai_radev1968@abv.bg
phone(s): 359896829906
address: Ovech 52 str.
Потомък на стари български майстори. Активен ловец, и ценител на българската природа. Любовта към природата стои в основата на творческото ми послание.