Милена Милушева

email: milenamilusheva@abv.bg
phone(s): +359886 441230
A r t I s t I c B I o g r a f y

Milena Milusheva – Abstract Painter

Техники:
• Цветни моливи;
• Маслени пастели;
• Темпера;
• Акварел;
• Рисунка върху стъкло;
• Маслени бои.

Картините на Милена Милушева – едно невероятно абстрактно усещане за света около нас, докосване до магията на цветовете и красотата на фантазията.

Милена Кирилова Милушева е родена в гр.София. Завършила е Висшия Химикотехнологичен институт със специалност “Химична технология на дървесината”. Работи в различни сфери на частния бизнес, а в момента е служител в “БДЖ” ЕАД.

През 1998 г. у нея се поражда необяснимо желание да се занимава с живопис. За кратък период от време е обхваната изцяло от творческа потребност да рисува с цветни моливи, с маслен пастел, с акварел, темпера и маслени бои, за да изрази видимо емоционалните вълнения на вътрешния си духовен свят.

През юли 2002г. открива първата си самостоятелна изложба в гр.Варна, озаглавена “Провокация - спирала на времето”. В изложбата си, Милена Милушева представя картини от цикъла “Сезони”: “Пролет”, “Лято”, “Есен”, “Зима”, една поредица от витражи и творби от така наречената фрактална живопис.
За разлика от реалистичната живопис, в която творческите послания са очевидни, Милушева абстрактно и почти трансцедентално се изразява по един достъпен, разбираем начин за почти всички хора, с потребност за духовно извисяване. Посетителят е провокиран от многообразието на цветове и форми, излъчвани от картините й, които не очертават граници за въображението му.
През август 2003г. телевизия RTL, впечатлена от картините й, и от тяхното положително въздействие, ги заснема в свое предаване за България.

През май 2007г. в гр.София, Милена Милушева открива втората си самостоятелна изложба, озаглавена “Извън времето”. Представени са живописни абстрактни картини, въздействащи върху човешката фантазия, интуиция, пластове на несъзнаването и влияещи по различен начин на зрителите със своята енергийност и излъчване.
Милена Милушева пресъздава конкретни личности с техните проблеми, живот и духовност, пречупени през усещането на художничката.
През октомври 2009г. в гр.София открива третата си самостоятелна изложба, озаглавена “Отвъд стената” във Френския културен институт. Изложбата е посветена на 20- годишнината от падането на Берлинската стена. Преди стената едно такова публично представяне на абстрактни творби би било малко вероятно. Сега, все по-нарастващата общност от ценители на този израз на вътрешни усещания е резултат и на всеобхватните изменения след стената.

Милена Милушева има поредица от участия в колективни изложби в гр. Кюстендил в галерията “Владимир Димитров Майстора“ :

март 2003г - колективна изложба “Жени- художнички”

декември 2003г – годишна изложба на кюстендилските художници

март 2004 г - колективна изложба “Жени- художнички”

март 2007г - колективна изложба “Жени- художнички”

декември 2007г - годишна изложба на кюстендилските художници

март 2008г - колективна изложба “Жени- художнички”

март 2008г. – колективна изложба “Кюстендилска пролет”

декември 2008г. - годишна изложба на кюстендилските художници

март 2009г. - колективна изложба “Жени- художнички”

март 2009г. – колективна изложба “Кюстендилска пролет”

април 2009г. – колективна изложба за Великден “Малък формат”

декември 2009г. - годишна изложба на кюстендилските художници

От м.август 2008г. Милена Милушева е член на Дружеството на кюстендилските художници.

декември 2009г. - колективна изложба в Клуб на железничаря, гр. София

Ето какво казва тя за своите картини:
Картините, които рисувам са провокация не само към мен самата, а и провокация към всички хора. Чрез картините представям оптимистичния възглед и размисъл за живота, с богатството на цветове и с различните техники изразявам красотата на природата, чувствата и мислите. Това е моето отношение към живота, в повечето случаи жизнеутвърждаващо, което подсказват преобладаващите цветни тонове, но и по-тежките и по-мрачни нюанси, даващи повод за философски размисъл.
Многообразието на чувства и събития в нашия живот, визирайки битието в България ми дава непрекъсната провокация за размисъл, а също така и индивидуалното усещане за всяка смяна на сезоните, богати и характерни със своите цветове, съчетани с неповторимата природа на България.