Павел Лефтеров

email: pavellef@abv.bg
phone(s): 35928719119
address: Sofia
Ученик НУИИ "Илия Петров".
Участие в 15 изложби, включително на АРТПАРИЖ 2011 в Гран Пале, Париж и в Галерията на СБХ на Шипка 6, София 2011, организирана от Фондация "Св.Св. Кирил и Методи"