Розалина Атанасова

email: rosalina_nikolova@abv.bg
phone(s): 889695207
address: ?????
Фотографията не ми е професия,но е една възможност за мен чрез способа на изкуството да създам виждането и идейте си.Надявам се да ви харесат.