Поли Кралева

email: polikraleva@abv.bg
phone(s): 00359 888587431
address: София,п.к.1797,ул."А.Начев"
Аз съм архитект ,но основно се занимавам с акрилна абктрактна живопис и рисунки върху стъкло.Участвала съм в няколко изложби и имам продадени картини в Германия.