Никола Тодоров

email: kolyo9@abv.bg
phone(s): 0886 237461
address: V.Tarnovo
Никола Тодоров е завършил "Факултет по Изобразително Изкуство" - специалност "Живопис" при
професор Георги Костов през 2002 г.
Никола Тодоров работи за частни колекционери от България и чужбина.