Мария Христова

email: marija.hristova@abv.bg
phone(s): 887357464
address: ??????? 5
Завършила съм "Национална художествена гимназия- акад.Илия Петров".Специалност графика. Рисувам самостоятелно живопис, графика. Висшето ми образование е културология в "Софийски унивеyрситет- св.Климент Охридски". В момента работя в сферата на медиите.