Лорета Велкова

email: chadiz@abv.bg
phone(s): 878943825
address: ???????
От двадесет години изработвам художествени тъкани. Всичко което показвам е ръчна изработка, изтъкано на вертикален стан с естествени материали /основа памук и вътък вълна/. Всяка творба е уникална и неповторима. Процеса на работа е дълъг и труден, и затова за изработването на една творба е нужно доста време, то се определя в зависимост от сложността и големината на творбата.