Магдалена Христова

email: mystic@abv.bg
Художникът не е публикувал биография