Aлекс Десов

email: alexdesovatanasov@mail.bg
Ученик в Националното Училище за Изящни Изкуства "Илия Петров".