Мира Рахнева

email: mirarahneva@yahoo.com
phone(s): 359889296790
address: Bulgaria, Sofia
Мира Данкова Рахнева е родена през 1981г. в град София.

1999г. - завършва ССХУ за Изящни изкуства „Акад.Илия Петров”- София, специалност „Живопис”.
2010г. - завършва СУ „Св.Климент Охридски”- специалност „Изобразително изкуство”, степен Магистър.

Две самостоятелни изложби:
2007г. - Галерия „Палитра”, гр. София.
2010г. – Галерия „АРТ ФЕЯ”, гр.София.

През последните години участва в много колективни изложби в София и страната (галерия „Арт Фея”, „Фанита”, „ Модулор”, „Червената къща”, „Астри”, и др, както и учебни в СБХ, СГХГ, СУ „Кл.Охридски”).

Мира Рахнева работи основно с маслени бои, туш, темпера. Тя търси скритата символика на детайлите. Яркият колорит, декоративният подход, линеарността, интересът към националния ни фолклор и източните култури, характеризират творчеството й.

Последните й творби са почти изцяло насочени към темата за музиката, в частност- джаз и фолклор, също към красотата на българските моми, скритата символика в българските народни носии, и тъкани...
Донякъде подходът й напомня на творчеството на сецесионовите художници, но носи свой личен почерк.
Предпочита да рисува „картини с дух”, в които зрителят може да открие и друг смисъл, различен от първоначалното впечатление, малко познати енергийни символи и знаци, орнаменти, носещи свой живот (например „космическата костенурка”, спиралите, ябълката, елбетицата...).
Картините й са притежание на български и чуждестранни ценители (Англия, Полша, Южна Африка, Канада).