сергей дубровин

email: dubrovin_@hotmail.com
phone(s): 0899021281
address: кюстендил демокрация 16
Здравейте!
Роден съм в Украйна, където завърших средното си образование и художествената школа. Потомък на художници, но с две дипломи за висше образование от руски технически вузове. От 21 години живея в гр. Кюстендил, където имам организирани две самостоятелни изложби и една съвместна с художника Валерий Рибалченко. Мои откупени картини има в България, Италия,Украйна, Русия.