Йоско Илиев

email: jos.il@abv.bg
phone(s): 896197911
address: кв.,,Х.Димитър
Йоско Илиев-роден25април1960г.Член на СБХ-гр.Кюстендил от 1984г.Три самостоятелни изложби живопис и една -графика през 1997г.