Камен Димитров

email: better_place@abv.bg
phone(s): 0878 796 206
Университетско образование - Медицинска Академия
В сферата на изящните изкуства от 25 години.
Участия в изложби в чужбина - Италия -Сардиния,Гърция -О.Хиос,Турция-Бандарма.
Предпочита техниката масло върху канава,в стила реализъм,любима тема -море и стари кораби.
Много от картините са по впечатления от плавания по море в района на Средиземноморието.