Иваило Иванов

email: ivailom1979@abv.bg
phone(s): 359879005571
address: Стара Загора ул.Стара Планина 7,вх0 ап22
Израснал съм в семейство на колекционери на изкуство в детските ми години прекарах лета и зими в несравнима красота и духовност Родопа планина с моите баба и дядо .Често посети художници изложба с моите родители. 23 година боя върху дрехите и аз го направих дизайн, 6 години работа в семейния галерия, 2012-изложба на картини-град Стара Загора,2013-групова изложба на млади творци-град Стара Загора,2013-изложба на скулптура, мозайка и paintings.2013-самостоятелна изложба непланирани на Стария Несебър-Mitropoliq-скулптура, мозайка, живопис-,2013-самостоятелна изложба-Стария Несебър-Amfi-Театър-скулптура, мозайка, картини,2013-самостоятелна изложба непланирани на Стария Несебър-Seint Ioan Liturget-скулптура, мозайка, живопис, 2013-международен панаир конкурс "Изкуство без граници"