Кирил Събчев

email: kiroarch@abv.bg
phone(s): 0887915152
address: Пловдив, ул.Киев №22
Роден в Пловдив - 1965
художествена гимназия - завършил 1984
ВИАС - Архитектура - завършил 1992