СЛАВЧО СЛАВЧЕВ

email: sla_sla@abv.bg
phone(s): 0882 552787
address: Пазарджик, Хан Крум
Роден 17.09.1956 г.
1982 Завършил "Графика" вв ВТУ"Кирил и Методий"
Живее и работи в Пазарджик