Полина Герджикова

email: polinagerd@abv.bg
phone(s): 0889 855 018,
address: София
Полина Герджикова е архитект, дизайнер и художник. Тя има 21 самостоятелни изложби-живопис в България и чужбина. Последните от тях ,“СВЕТЛИНАТА – МЕТАФОРА НА ДУХА”, посветени на Международната година на светлината на ЮНЕСКО, бяха представени в СЪВЕТА НА ЕВРОПА в Страсбург по случай Националния празник на България 3-ти март 2016 г. и в Държавния културен институт към МВнР на България под патронажа на ЮНЕСКО.
Общата им концепция отразява възгледа на художника, че Светлината е извечен образ на ЕДИННОТО СЪЗНАНИЕ, сътворило всичко – според модерната физика, християнството, древните религии. Затова нейни знакови интерпретации присъстват в цялата история на човечеството – от археологическите артефакти и Сакралната геометрия до теориите на науката и философията.
Полина Герджикова е автор на ЛОГОТО на Българското председателство на Съвета на Европа (2015-2016 г.). Нейни картини са в частни и дипломатически колекции в Япония, САЩ, Франция, Русия, Израел, Аржентина, Австралия, Испания, Германия, Китай, Тунис, Италия, Индия, Холандия, Южна Африка и България.
Картините в изложбата в БКИ Лондон са посветени на Светлината и на приемствеността на символите й през вековете – от неолитната култура на Великата Майка, Черноморската цивилизация 6000 г.пр.н.е., тракийската и християнската цивилизации (включително богомилството) до съвремието.
Полина споделя: “Убедена съм, че мисията на изкуството е РЕ-ЛИГИО – което означава възстановяване на връзката между Човека и Божественото, припомняне на съкровената ни цел Тук-Сега, на чувството на единение с другите хора, на единение с Вселената-Светлина.”