Александър Марутян

email: amarart@abv.bg
phone(s): 32266856


роден през 1947г. в
гр.Ереван.Има висше тех. образование, доктор на тех. науки, доцент.От 90-те години работи в творческо съдружество със съпругата си Гоар
Кандаян.Нееднократно участва в изложбите в Руския музей(ГНКО) и в Худ.салона на СХА.От 1995 живее в България гр.Пловдив.