Анна Николаева

email: ani_nikol_@abv.bg
phone(s): 888402025
address: Sofia
Родена на 05.01.1981г.
2000г. завършва гимназия, профилирана по интереси, специалност Керамика
2013г. завършва Национална Художествена Академия, бакалавърска степен, специалност Керамика
Към момента- магистратура в Национална Художествена Академия, специалност Скулптура