Лора Великова

email: lora.velikova@abv.bg
phone(s): 0889805275
address: гр.Бяла,обл.Русе
Художникът не е публикувал биография