Пламен Станчев

email: plamenstanchev49@abv.bg
phone(s): 359899094151
address: Dobrich Boulevard
Инжинер от весшето военно морско училище.Корабен механик от търговския флот.Продадени картини в Русия,Веницуела,Япония и България.Една самостоятелна изложба.