Николай Нинов

email: nikoni62@abv.bg
phone(s): 887472756
address: Плевен
Занимавам се със живопис от 30 години.