Стил и Култура

Изложба на тема Office Art

Източник: sofiaservicedesk.com
Изложба на тема Office Art

Информация за участие на художниците:

За ваша информация: София Сервис Деск е клон на International Hospitality and Facility Services Group. София Сервис Деск организира събития и предоставя услуги на чужденци и фирми в София.

Вашата информация за събитието. Ние се опитваме да ви дадем добри указания и информация за това какво ние очакваме от вашето присъствие и участие по време на това събитието. Също така ние ви уведомяваме, какви са възможностите на тази изложба.

Практична Информация за художниците на изложението:

- Дата: неделя 28.04.2013
- График: 13:00 - 14:00 художници носят картини и се подготвят за изложбата; 14:00 - 17:00 гостите 17:00 - 18:00 почистване и закриване на събитието
- Местоположение: градината на ресторант „Весело село“в Борисовата градина, София, Център
- Брой на художниците: има пространство за експозиция на 10-13 художника
- Брой картини: 10 / изпълнител
- Експозиция- площ: пространството е открито; мястото за показ е напълно покрито - в случай на лошо време ще се проведе изложението на закрито.
- Всеки художник има своя собствена площ за показване на картините и може да създаде контакт с гостите,  четири дървени пространства  за по два художника и две пространства за по един художник.
- Създаване на пространство на изложбата: два противоположни реда по пет творби подредени едина до друга и една срещу друга (платна от двете страни образуващи от коридор).
- Покани: Бизнес отношения на Service Desk София и Кариери партньор в България
- Гости: хората от големите мултинационални компании в София, бизнес столични клубове, интернационални организации, случайни покани
- Кетъринг за артисти: кафе, чай, лимонада, вода, без алкохол преди 17:00
- Организацията е осъществена благодарение на София Сервис Деск (www.sofiaservicedesk.com)

Забележка: ако имате нужда от повече време за подготовка, не е проблем, моля да ни уведомите предварително

Изисквания:

- Художниците са добре дошли да донесат портфолио на други картини; донесете материал, с който работите, това е интересно за гостите , нарисувайте нещо на изложението, ако желаете.
- Работата е тясно свързана с темата на събитието Office Art, областта е широка и открива много възможности.
- Транспортът до местоположението и обратно е отговорност на художниците.
- Метод на излагане: съоражения: може да донесте щандове / стативи за показване; покривите имат хоризонтални дървени греди (10 см х 10 см) над земята, на които могат да бъдат окачени.
- Информация за гостите: подгответе поименни бележки/табелки за всяко платно, пригответе ръчен формат А5 (под формата на фалери) със сведения за вашата работа, стил, лична информация.

Важно: донесете достатъчно материал за окачване и за показване на вашата работа: инструменти, лента, въже, стативи и др.

Забележка: художници са отговорни за собственото си представяне, информация и произведения на изкуството.

Продажби:

Всеки художник е позволено да продава неговата / нейната работа на гостите, които се интересуват. Активни продажби на това събитие не са първоначалната цел. София Сервис Деск няма да поиска комисионна от продажбите ви. Ако можете да уредите срещи с гости или фирми, ние ще сме много щастливи за вас. Ако можем да помогнем, ще го направим.

Предложение за Обмен на Изкуство, програма:

Изкуството е важно за работещите хора и офиси. Изкуството е форма на позитивна комуникация, но офисите са големи. Изкуство може да бъде скъпо за големите офиси. За една компания да купи изкуство за цялата сграда е голяма инвестиция.

София Сервис Деск прави следното предложение.

Работата ви(картините ви) може да стане част от нашата програма за Арт обмен. Арт обменът е инициатива на София Сервис Деск, която иска да превърне по- достъпно самото изкуството , финансовото спонсориране на художници, както й публичност и експозиция за участващите художници.

Компании влизат в програмата за Арт oбмен и получават от нас произведения на изкуството в кабинетите си. За даден период фирмите ползуват отдадените под наем произведения на изкуството и след изтичането на периода получават нови картини от други участващите художници.

Ние ви питаме дали се интересувате от отдавате под наем на 10 броя картини от изложбата на София Сервис Деск по програмата Обмен на Изкуство. Вероятно й повече творби.

Вашите картини остават ваша собственост през цялото време. Вашата работа ще бъде на нашето разположение и грижи. Ние ви увереяваме, че нищо няма да се случи с вашите произведения на изкуството. Наемният период е отворен и може да бъде прекратен от двете страни. Ако желаете да промените произведенията по време на наемания период, на разположение сме за всякаква промяна. Когато програмата приключи, ние ще ви върнем обратно отдадените картини. Вие винаги ще знаете къде са вашите платна и ще имате достъп до тях само за посещения. Ако можем да популяризираме вашата работа, ние ще направим това и ще ви известим.

Нашата цел с това предложение е да се разпространи изкуство в офисите на разумна цена. Ние искаме да превърнем (вашето) изкуство и името на изпълнителя, по-достъпни за повече хора. Ние искаме да получите парични средства от този обмен и различните компании да се възползват от тази форма на позитивна комуникация с техните служители и отношения.

Повече подробности за програмата ще бъдат съобщени на вас, ако се интересувате.

Вашата полза: Вашите произведения ще бъдат на постоянно изложение. До вашите картини ще поставим табелки с вашите имена и информация как хората могат да се свържат с вас. Нов бизнес може да излезе от това. Вероятно е една компания да пожелае да запази работата ви и да си купи картини от вас . Това би било идеално.

Моля, да споделите с нас, ако се интересувате и ако можете да се съгласи с нашето предложение. Ако проявявате интерес, но има неща, които бихте искали да промените, молим ви да споделите с нас и ние можем да говорим за това.

За повече информация относно изложбата или програмата на Арт обмен, моля свържете се с нас: info@sofiaservicedesk.com

Все още има място за повече художници. Ако сте приятели с художници, моля предодставете нашите данни и ние ще се свържем с тях. Програмата Арт обмен е достъпна за всеки участник.

Би било чудесно да има й скулптор по време на изложението, познавате ли някого?

Последен въпрос. Бихме искали да разберем от всички художници, защо се интересувате от изложбата на тема Office Art и какво то означава за вас. Каква е причината за участие?

Ние ще сме ви много благодарни, ако можете да ни изпратите линкове или снимки на вашата работа.

Надяваме се да имаме вести от вас и да получим вашето потвърждение за изложбата.

Поздрави и приятен ден,

Rudolf P.
Wisse

Sofia Service Desk
www.sofiaservicedesk.com

Open_Invitation_Sunday_28_04_2013_Event_Cocktail__Office_Art_ExhibitionJPG