Мариана Бахнева

email: bahneva@abv.bg
phone(s): 878781105
Обща изложба на 18 май 2010г.Послучай 24 май-ден на славянската писменост.В гр. Разград в музей Димитър Ненов.