Анелия Александрова

email: anelii_al@abv.bg
phone(s): 0878448568
address: ?????
Име: Анелия Кирилова Александрова
Дата на раждане: 24.09.1979
Месторождение София

Телефон:
GSM: ++ 395 897 243 609
GSM: ++ 395 878 448 568
e-mail: aneli_aleks@yahoo.com
anelii_al@abv.bg
Образование:

Редовен докторант в катедра
“Стенопис”към НХА от 2006

2006 Удостоверение за професионално обучение
специалност: /моделиер-технолог на облекло/
Научнно –технически съюз по текстил,
облекло и кожи, София

2002-2003 Национална Художествена Академия, София
Магистър по стенопис

1998-2002 висше
Художествена Академия, София, бакалавър
спеициалност: “Стенопис”

1999-2002 Свидетелство за професионална
квалификация–учител по изобразително
изкуство 1-12клас в общообразователните
и професионални училища,

Т В О Р Ч Е С К А Б И О Г Р А Ф И Я

Реализации в областта на
стенописта:

2005 “Етно ІІ”, 270/360см, секо, акрил, фактури
частен дом
2005 “Етно І”, 250/650см, секо, акрил, фактури,
частен дом
2004 “Жега”, 300/700см, секо, акрил, фактури
интериор частен дом
2003 “Озарение”, 300/700см, секо, акрил,
интериор в частен дом, София
2002 “Възраждане”, 300/600см, секо, акрил
Заседателна зала в Университетска болница
“Царица Йоанна”, София

Участие в национални,
групови и специализирани
изложби и търгове:


2010 „Реализирани проекти”, фото изложба на стенописи, мозайки и
витражи на секция „Монументални изкуства” СБХ, градинката
пред Народен театър „Иван Вазов”, София
2009 „Квадрат, кръг, триъгълник”, изложба живопис на секция
Монументални изкуства”, галерия СБХ, София
2008 „Изложба-конкурс Cite International Des’Art ” /живопис/, Галерия
СБХ , София
2008 „60-години специалност Стенопис”, /живопис/, Галерия “НХА”,
София
2008 „Кавалетно-Монументално”, /живопис/, Галерия “Трактарт”,
Пловдив
2008 “Цвят и светлина”, Художествена Градска Галерия- Созопол
/международна –дни на Унгарската култура/
2008 “Гергьовденска палитра”, Галерия на ОДК Поморие
2007 Изложба живопис, галерия СБХ, София
2007 “Гергьовденска палитра”, Галерия на ОДК Поморие
2007 Изложба на новоприетите членове на СБХ
Галерия “СБХ”/София/
2006 Първи търг “Съвременно изкуство ”Национална
художествена галерия, София
2006 “Трето бианале на малките форми”, /живопис/,
Художествена галерия “Илия Бешков”, Плевен
2006 “Еркеч”, /живопис/, Интерхотел Поморие, Поморие
2006 “Арт колаж”, /колаж/, галерия “Ромфея”, Пловдив
“Колаж”, галерия “Ромфея”, Пловдив
2005 “Моята обувка”, /инсталация/, галерия “Ирида”, София
2005 “Коледна изложба”, /живопис/, галерия “Гая”, София
2004 Изложба живопис, галерия “СБХ”, София
2002 Изложба живопис, галерия “СБХ”, София
2000 Изложба живопис, галерия “СБХ”, София
1999 Изложба живопис, Военнен клуб, София
1997 Изложба живопис, СГХГ, София
1991 Изложба живопис, Боянска църква, София
Самостоятелни изложби:

2007 “Моят приятел-кучето ”
Унгарски Културен Институт /София/
2007 “Образи от миналото”, Читалище “Просвета”/Поморие/
2005 “Кукери”/колаж/, галерия “Гая”, София
2002 “Прекъснати полети”, /живопис/, Българо-американска
кредитна банка, София
2001 “Настроения”, /живопис/, Женски дипломатически клуб,
София
Номинации:
2002 Живописен етюд на Марин Устагенов, Конкурс в НХА
2001 Живописен етюд на Марин Устагенов, Конкурс в НХА

Участия в пленери и търг:

2008 “Гергьовденска палитра”, Национален пленер
/Поморие/
2007 “Гергьовденска палитра”, Национален пленер
/Поморие/
2006 Първи търг “Съвремено изкуство ”
Национална Художествена Галерия /София/
2006 “Еркеч”-Национален пленер по живопис, с.Козичино
/Поморие/
2006 “ІV Международен симпозиум, Арт колаж”, Пловдив


Участия в научни конференции:

2010 Научна конференция на БАН „Изкуствоведски четения”,
Министерство на културата, София.
2009 Научна конференция на катедра „Изкуствознание” към НХА,
НХА, София.
2009 Научна конференция на БАН „Изкуствоведски четения”,
Министерство на културата, София.
2008 Научна конференция посветена на 60-гсдини самостоятелна
специалност „Стенопис”, НХА, София.
2008 Научна конференция на БАН „Изкуствоведски четения”,
Министерство на културата, София.
Публикации от Анелия Александрова:

2010 „Алегоричният образ в светските стенописи и мозайки в
България”, Изкуствоведски четения, С., БАН, 2010, под печат.
2009 „Аспекти на визуалния образ като знак в стенните изкуства”,
Сборник с научни доклади, НХА, 2009, под печат.

2009 „Пространствени търсения в образната система на светската
стенопис”, Изкуствоведски четения, С., БАН, 2009 под печат.

2008 „Структуриране на образния строй в светските стенописи и
мозайки в България през 80-те години на ХХ век”, Сборник с
доклади от научна конференция посветена на 60 години
самостоятелна специалност „Стенопис”в НХА, С., НХА,
2008, под печат.

2008 „Образът на жената в българските светски стенописи и
мозайки от 40-те години до днес”, Изкуствоведски четения,
С.,БАН, 2008.


Публикации за Анелия Александрова:

2007 в. “Черноморски фар”-интервю на Таня Анастасова с
Анелия Александрова
2007 Репортаж TV7 предаване
5* рихтер за изложбата “Моят приятел -кучето”
2006 Участие в каталога на първия търг “Съвременно
изкуство”, София
2006 Участие в каталога на “Третото Бианале на малките
форми”, Плевен
2002 Репортаж по BTV относно реализацията за стенописа
“Възраждане”в болница “Царица Йоанна”, София